Fiskebåt Rundgatting

fiskebat rundgatting

Rundgatting i Torsö hamn. Båten har ett påbyggt skättbord, en så kallad ränning. Foto från boken ’Båtar i Blekinge’.

Foto Philibert Humbla 1932.