Ett missionsår på Torsö 1938

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

I en almanacka från 1938 som tillhört fiskaren och missionsföreningsvännen Robert Persson V:19-6, ges en bra bild av verksamheten i Torsö missionshus från den tiden. I den lilla vackert inbundna kalendern med tryck: ”Alfred Jansson, Torsö, Tel 9 Istaby, Filial Mörby, tel 12 Istaby” har Robert noggrant antecknat vad som sig förehavit i missionsföreningen under året. Många legendariska predikantnamn passerar revy. (Almanackan finns bevarad och arkiverad i Listers EFS arkiv, Hällevik).

Nyårsvaka inledde året
Året började med Nyårsvaka med predikan av E. Nilsson o Oskar Olsson. Nyårsdagen var det traditionsenligt söndagsskolans julfest med predikan av E. Nilsson. Vid båda tillfällena var kaffeservering anordnad.
I samma vecka på fredagen (den 7 jan.) hölls samling i missionshuset med predikan av H. Cederblad, Hällevik.
Fredagen den 21 januari predikade predikant Palmér vid en samling där, enligt anteckningarna, också stud. Isaksson samt sångare medverkade.

Täta sammankomster
I februari var det tätt mellan mötena på Torsö. På Kyndelsmässodagen, söndagen den 6 gästades fiskeläget av O. Nilsson medl predikan i missionshuset.
Torsdagen den 10 var det dags för den årliga missionsförsäljningen. Här har Robert Persson antecknat: ”Missionsaktion. Olof Persson. 385 kr”. Det var en ansenlig summa på den tiden.
Den 11 februari hade K. Håkansson möte och den 13 har Robert antecknat att Kommiister Fredriksson gästat Torsö missionshus. Tisdagen den 15 febr. gästade ånyo A. Palmér Torsö missionsförening. S Frälsningsarmén står noterade för den 20 och dagen efter, som var en måndag, hölls samling med T. Karlsson och S. Åberg. Här har Robert antecknat summan på kollekten: 12 kr 50 öre inbringades i gåva denna kväll.
Under mars månad hölls fyra samlingar. Den 7/3 med Palmér, den 10/3 A. Lindén, den 14/3 C.F. Lannergård,” koll 5 kr”, och den 22/3 Karl Nilsson.
A. Palmér var en flitig gästtalare på Torsö detta år och han återkom på nytt besök den 5 april. Med ledning av Roberts anteckningar vet vi att Palmér denna gång talade över orden i ”Filipp 2: kap” till uppbyggelse och tröst för föreningens medlemmar.
Bernt Johansson gästade missionshuset den 11 april och den 13/4, som var en onsdagskväll, besökte E, Nilsson åter Torsö. En kollekt på ”1, 75 öre” har antecknats. Påskhelgen 1938 firades i Torsö missionshus på Påskdagen 17/4 med ett besök av S. Frälsningsarmén.
I vårmånaden maj hölls fyra samlingar. Söndagen den 15 maj arrangerades missionsmöte under medverkan av tre predikanter: Oskar Nilsson, Helge Cederblad och Ture Karlsson. Kollekten denna majsöndag uppgick till 30 kr. Redan två dagar senare, den 17 maj, var det ny aktivitet i missionshuset. J. Andersson höll predikan och kollekten uppgick till ”1,75 öre”.
På Bönsöndagen, som inföll den 22 maj, gästades missionshuset av socknens kyrkoherde, prosten Carl Adrian. Några anteckningar om kollekt finns inte från mötet med prosten och inte heller från mötet med Josef Pettersson den sista majdagen 1938.

Sommarfester
Under juni månad fortsatte verksamhet i föreningen och söndagen den 12 arrangerades söndagsskolans sommarfest under medverkan av Frans Nilsson och Ture Karlsson. ”38 kr kaffe” har Robert antecknat om den dagen, liksom ”utfärd från Kulla söndagsskola”.
Midsommardagen, som fordomsdags alltid inföll den 24 juni, firades med samling i missionshuset under ledning av Henry Svensson. ”Koll. 3,95”.
Under juli gjordes uppehåll i mötesverksamheten för att återupptas den 14 augusti då komminister Fredriksson gästade sensommarfagra Torsö och därigenom inledde höstsäsongen.

Intensiv höst
Höstsäsongen fortsatte med tre möten i september. Predikant Vilhelmsson medverkade den 2/9 och efter ett nytt gästspel av S. Frälsningsarén lördagen den 10, har Robert Persson antecknat predikant Karl Nilsson för ett besök söndagen den 25 september.
Den 9 oktober inleddes en intensiv mötesvecka i Torsö missionshus. Fyra mötestillfällen inom loppet av en vecka arrangerades. Veckan började med Svenska Frälsningsarmén, som gjorde sitt 3:e gästbesök för året. Dagen efter gästade Sven Alerrys missionshuset och redan nästkommande dag, tisdagen den 11 var det tid för ny samling. Rudolf Johansson står antecknad för besök denna gång Mötesserien avslutades den 13 okt. med Erik Nilsson. ”Koll 2,15 kr” avslutar Roberts anteckningar för oktober.
Under november hanns med fem samlingar: Henry Svensson ”koll 2,80” inledde den 7:e, Ture Karlsson gästpredikade den 11:e, Sven Aleruhp den 14:e och så återkom Henry Svensson den 17 november. S. Frälsningsarén avslutade mötesserien i november genom att den 27 nov. för 4:e gången under året gästa fiskeläget och missionsföreningen.
December månad hölls av tradition mötesfri.

Summan av de antecknade kollekterna tillsammans med försäljning och inkomster från kaffeservering blev under året 482.90.