Engelsk bombare som störtade vid Torsö

50-årigt Krigsminne:

Engelsk bombare störtade vid Torsö

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

Natten till den 24 april 1944 gick storlarm hos de svenska beredskappstyrkorna i Sölvesborg och på Listerlandet. Ett flygplan hade iakttagits på låg höjd över Listerlandet och rapporter från Torsö talade om ett krigsplan som under öronbedövande dån rusat fram tätt över hustaken på fiskeläget och störtat i havet.

Efter att ha slutfört sina krigsuppdrag över Tyskland tog de engelska och amerikanska flygplanen tillbakakurs över södra Sverige till baserna i England. Torsö- och andra Listerbor hade vid den här tiden vant sig vid att höra ljudet från de hemåtvändande maskinerna snart nog varje natt. Den här natten slutade flyguppdraget för en av Halifaxbombarna ur 428 skvadronen Royal Air Force i havet utanför Torsö.
Planet hade varit på minutläggningsuppdrag söder om Danmark där det blev anfallet och svårt skadat av tyskt jaktflyg.
Två av Halifaxarens fyra motorer hade skjutits sönder. Piloten, F/O Blake, som hade blivit svårt skadad av den tyska elden, lyckades med nöd och näppe klara flygningen över Östersjön och in över Sverige men sedan gick det inte längre.

Sex av sju räddade sig
Av den sju man starka besättningen räddade sig sex med fallskärmar. Fyra landade på Listerlandet och två i Ivetofta, Bromölla kommun. Piloten och befälhavaren ombord F/O Blake återfanns aldrig. Sannolikt följde han med det störtade planet i djupet. Kanske hämmade hans skador hans rörelseförmåga, och gjorde det omöjligt för honom att hoppa ut. Kanske var det för att ge sina kamrater chans att klara sig, som han höll planet i luften in i det sista.

Unga flygare
”Det var unga flygare”, berättar Yngve Rydberg, Sölvesborg, i en artikel om händelsen i Sölvesborgs-Tidningen i januari 1969. Yngve Rydberg tjänstgjorde som fanjunkare vid den beredskapsbataljon i Sölvesborg som fick uppdraget att samla ihop besättningen. ”Flygarna som hoppade ur planet spreds över ett stort område. En hamnade i Ivetofta och togs om hand hos John Andersson i Råby. En av dem landade i Ivösjön och tog sig simmande i land på Enön. En tredje singlade ner på Slottet och landade i Berghults trädgård.
Dåvarande hemvärnschefen i Mjällby Hilding Mattisson omhändertog en av flygarna i området kring Hjärthalla i Mörby på Listerlandet. Denne fördes till smedmästare Fritz Linds bostad i Istaby där ytterligare två flygare som landat mellan Hörvik och Hosaby togs om hand”, berättar fanjunkare Rydberg i artikeln. En av besättningen, sgt Jerry, hade skadats vid anfallet och fördes till sjukhus för vård.
De övriga överlevande flygarna inkvarterades under bevakning på Sölvesborgs Stadshotell för att därefter sändas till en uppsamlingsförläggning för allierade flygare i Dalarna. Härifrån repatrierades flygarna tillbaka till England i oktober 1944.

Explosion vid bärgningsförsök
En svensk bärgningsstyrka lokaliserade påföljande dag platsen där planet gått ner i havet, bl.a. med hjälp av stora oljefläckar på havsytan. Man fann på cirka 15 meters djup diverse vrakdelar, däribland ett landningshjul från vilket man kunde identifiera planet som en Halifaxbombare. Bärgningen fortsattes för att om möjligt få klarhet i chefspilotens öde. Den 9 maj samma år fick dock alla vidare bärgningsförsök avbrytas. Vid lyft av ett större föremål utlöstes en våldsam explosion. Det var troligen en kvarvarande mina, som osäkrats i samband med uppdraget söder om Danmark, som exploderade och satte P för vidare bärgningsförsök.
Explosionen var så kraftig att husen skakade på Torsö. En hjälpvedettbåt ur bärgningsflottan var i fara. Fyra av dess besättningen skadades och fartyget, som fått sin botten delvis söndersprängd, måste sättas på grund utanför inloppet till Hälleviks hamn för att inte sjunka.

Varning till sportdykare
På senare år har vrakplatsen varit föremål för sportdykares intresse och många föremål har plockats upp. Bla. har flygplanets kulsprutor bärgats och förts i land. Det har sagts att metallföremål av cylindrisk form upptäckts av dykarna och det kan mycket väl röra sig om fler högexplosiva minor. Därför har luftoperativa avdelningen vid Södra Milot gått ut med varningar till sportdykare att uppehålla sig i vrakområdet. Vraket kan vara livsfarligt eftersom man inte med tillfredsställande säkerhet vet om det finns ytterligare minor kvar i flygplansvraket, har militärmyndigheterna låtit meddela.