Ur boken ”Lunds stift i ord och bild”

(Iduns Tryckeri 1947)

Skrivet av Folke Johansson

I lördags uppslukade havet icke mindre än 23 raska och duktiga fiskare, och vi have nu i socknen -58 faderlösa barn.

Jag vet nog att de hava en Fader, som sörjer för dem, men jag vandrade i förrgår omkring bland dem, och det var hjärtslitande och förskräckligt. Gud förbarme sig över dem och över oss.


Kyrkoherde H B Hammar i Mjällby om den svåra olyckan som drabbade socknen den 6 maj 1854.