Carlshamns Allehanda lördagen den 20 maj 1854

Skrivet av Folke Johansson

Insamlade i Carlshamn till de förolyckade Fiskarnes i Mjellby familjer:

Från en onämnd – Rgs Rdr 150:-

Från H.S. – 15:-

Från en f.d. sjöman – 7:24

Från en f.d. Listerbo – 15:-

187:24

Körmöllegård 17 maj 1854

Sture Landergren

Ofwandstående 187 Rdr sk. Rgs har jag idag af Herr Kustchefen mottagit hwilket med tacksamhet erkännes.

Mjellby den 18 maj 1854

H.B. Hammar