Den sista verkliga representanten för Torsö fiskeflotta

tidningsklipp_sg31