Blixten

”Blixten slog i söndags morse i Torsö”

En häst dödades av blixten och ladugården antändes.

Två kor i ladugården räddades men en blev innebränd.

Natten till söndagen var det ett ihållande åskväder i västra Blekinge. Det började tidigt på natten och fortsatte till långt fram på morgonen. Vid sextiden var det svårast över Listerlandet, och ett åskslag inträffade också vid den tiden i Torsö.

Det var hos arrendatorn Joel Eliasson, som blixten slog ned. En flicka på gården satt just i ladugården och höll på att mjölka en ko, då en våldsam knall kom, och blixten slog i ladugården. Flickan bedövades, men lyckligtvis blev hon icke träffad av blixten, utan efter en stund kom hon åter till medvetande. Men blixten hade i stället anställt annan förödelse.

Den träffade en häst, som stod i sin spilta i stallet, ett dyrbart sto. Stoet dödades omedelbart av blixten, den träffade ena ögat. Samtidigt tände den även inne i den kombinerade stall- och ladugårdsbyggnaden, och det dröjde inte länge, innan väldiga rökmoln trängde ut från nybyggnaden. Tre kor funnos inne i ladugården, och två av dessa lyckades tillkommande folk att rädda, den tredje kon var man också nära att kunna rädda, men den sprang tillbaka i sitt bås, och sedan var det omöjligt att komma åt att bringa den hjälp.

Elden grep emellertid kring sig i byggnaden, men tack vare att vindriktningen låg från Eliassons övriga gårdslängor, lyckades tillströmmande folk att begränsa densamma, så att endast den andtända längan blev lågornas rov. Under det att elden ännu var i farten, gick vinden till på köpet över från nordväst mera mot nordost, vilket i sin tur gjorde, att det blev lättare att begränsa elden.

Brandspruta kom till från Istaby, och tack vare att mycket av ortens folk kommit till hjälp, kunde man lätt ordna vattenlangning från sjön, vilket gjorde det möjligt att ganska snart dämpa och släcka elden. Den länga, i vilken det fattat, var emellertid omöjlig att rädda.

Den brunna längan var av trä under tak av rör. Utom huset och den nämnda kon blev åtskilligt annat lågornas rov. bl. a. årets höskörd, ett stort antal jordbruksredskap samt en del kläder, som lågo i en tvättstuga i längan. Dessutom förstördes årskilligt av vattnet.

Det brunna var försäkrat, men försäkringssumman var låg, bl. a. 1,000 kronor för den brunna ladugårdslängan.

Blixten slog, medan man höll på att släcka eldsvådan, bl. a. även i hamnen, där väldiga vattenkaskader slogo upp.

Även på andra håll i västra Blekinge härjade åskvädret, och den vållade bl. a. vid fyratiden på morgonen kraftavbrott i en av Olofströms kraftaktiebolags ledningar.


Sölvesborgs-tidningen, tisdagen den 17 Augusti 1937.