28 öre kilot för sillen

Noterat 1955:

28 öre kilot för sillen

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

I ålfiskaren Robert Perssons V:19-6, anteckningar från 1955, får man en god inblick i den tidens strandfiske och priser på fiskfångsterna. Robert har dag för dag fört anteckningar om sin försäljning av säsongens fiskfångster.
Han började fisket i mars månad och har för månaden noterat ”torsk 10 kr” utan att ange något kiloantal. I april fortsätter Robert att fiska och sälja torsk. Han för dag för dag in summorna av vad han sålt men anger inte kilomängden. Därför finns ingen uppgift på kilopriset på torsk.

Laxöring 8 kr/kg
På Valborgsmässoafton, den 30 april, noterar Robert, att han fått en laxöring i garnen. Det var lite speciellt med den fångsten ty här har Robert också noterat vikten. Den vägde 3,5 kg och såldes för hela 8 kr/kilot och inbringade således 28 riksdaler till kassan.
I maj månad går gäddorna till ute i Torsöviken och det kan man avläsa i Roberts anteckningar för denna månad. Inte heller här anger han vikten utan noterar bara pengarna han fått, t.ex ”Gädda och flundror 18:35”, ”Gädda 11:-” och ”Gädda 7:-” osv.

Drygt 28 öre kilot för sommarsillen
Under juni, juli och augusti månader fiskar han sill och flundror. Kilopriserna på sill och flundror anges inte, men med ledning av en anteckning om en sillfångst den 5 juli får man en uppfattning om tidens kilopris på sillen.
”Sill 118 kg 34 kr”skulle betyda ett kilopris på 28,8 öre för sommarsillen. Ojämt och svårt att räkna, tycker man, men så är det antecknat.

Sik på hösten
I anteckningarna från september och oktober framgår att Robert då fiskade torsk och flundror, men man kan även utläsa att siken gick till i Torsövattnen den här tiden på året.
”sik 4:80”, ”sik 3 kr”, och ”flundror o sik 22 kr” noterar Robert särskilt bland övriga fångstnoteringar om torskfisket.

Givande ålfiske
Under sommaren, sensommaren och hela hösten arbetar Robert med det mest inkomstbringande fisket för hans del, nämligen ålfisket. Mycket tid av ålfiskarnas sommar gick åt till att tjära och göra i ordning hommor och ålbottengarn. I juli månad var det dags att ”heja” ner åla-pålarna och sedan lades de stora och tunga ålbottengarnen ut på de olika ålfiskesätten.
I slutet av augusti var det dags för Robert att sälja säsongens första ålfångster. Ålen sorterades i tre olika prisklasser beroende på kvalitet och storlek. Mest fick Robert för 1:an som betingade ett pris av 5 kr/kg. 2:an betalades med 4:- och 3:an med 2:-/kilo.
Ålfiskesäsongen 1955 varade, enligt Roberts anteckningar, fram till och med 28 november. Den dagen är Roberts sista noteringsdag för året och här har han noterat ”ål för 708:50”. Av Roberts noggrant förda anteckningar framgår att hela ålfiske- säsongen 1955 inbringade brutto kr 2.702:25.

Utgifter och inkomster
Bland Robert Perssons efterlämnade anteckningar om ålfisket kan man även finna uppgifter betr. utlägg och kostnader för inkomstens förvärvande. År 1953 har t.ex. Robert fört anteckningar om utgifter i samband med ålfisket.
Utan att närmare precisera vad som köpts hos Alfred Janssons div.handel på Torsö har Robert antecknat: ”Utgifter Janssons 158 kr” ”J.B.” står antecknad för 205 kr på utgiftssidan, liksom ”F.L” 12 kr”.
(Identiteten på J.B. har ej kunnat fastställas men på annan plats i Roberts anteckningsbok står F.L. för Fritz Lind = sme´n i Istaby)
”Repration B (=båten) 135 kr, repration maskin 35 kr, Fotosk, smörja 145 kr”och ”förtöj.stolp 32 kr” är antecknade som utgifter och allt tillsammans blir 722 kr.
Av anteckningarna framgår att bruttoinkomsten för ålfisket detta år uppgick till 2.735 kr + 425 kr ”sålt hemma”, som han skriver. Nettobehållningen av 1953 års ålfiske för Robert Persson, blev således 2.438 riksdaler.