Oastensvägen 35-5 (Nelsson/Ireholm)

Fastigheten (-/Istaby 6:3/Istaby 6:22)

  • 1957 flyttades huset från Broaryd av Bernhard Persson.
  • 1961 köptes fastigheten av Ella Jönsson.
  • 1968 övertogs fastigheten av Ellas bror Nels Nelsson med hustrun Elsa.
  • 1981 övertogs fastigheten av sonen Olof Nelsson med hustrun Anita Ireholm.
  • Tomten köptes 1992 och vatten drogs in 1983.

Släktforskning

Bernhard Persson,  (← f. Mörby, bror till Per ”Pete” Emilsson E:10 och Arnold T:311)

Barn:
Anita
Margareta

Nels Nelsson
gm Elsa (Eriksson) Oldberg, f. 1917

Barn:
Olof Nelsson
gm Anita Ireholm

Barn:
Anders
Erik