O:31 Inomhus

o31_inomhus

Augusta Hellberg (O:27), Ingris fosterdotter Hertha, Ingri Olsson och Ingris sonhustru Tekla dricker kaffe inne i huset (O:31). Året är 1923.

Foto från EH.