O:3 Beda Nilsson

o3_beda nilsson

Detta är BEDA Teresia Adelina Hallberg född 1889-04-27 i Torp Medelpad. Hon var en av tre oäkta barn till Anna Josefina Hallberg född 1857-01-21 i Skön Medelpad. Anna var gift med Johan Nilsson född 1856 i Mjällby Blekinge, sedan mannen rymt till Amerika lämnade Anna deras tre barn i Blekinge och reste hem till Norrland där hon fick tre oäkta barn, två av dem, däribland Beda, tog hon sedan med sig tillbaka till Mjällby. Beda gifte sig sedan med Bror Olof Månsson född 1888 Tossö Fiskeläger, Mjällby (O:3).

Foto från BW.