Oastensvägen 17 (Sandberg)

Fastigheten (No 110/No 9/No 11/Istaby 5:8)

  • Henrik ’Ledra-Henriken’ Olausson med hustrun Pella.
  • Två långsmala tomter ändrades till en tomt i norr F:6 och en i söder O:17. Henriks och Pellas hus flyttades till tomten i söder O:17.
  • 1953 köptes fastigheten av Inga Pontin
  • 1980 övertogs fastigheten av dottern Anna Lena Sandberg

Släktforskning

Henrik ’Ledra-Henriken’ Olausson, f. 31/8 1855 Hällevik 61 (16), d. 24/1 1915 ← Hällevik 1897. Skild 1915.)
gm 1897
Pella Olsdotter (← 1897 tidigare gift T:306)

Pellas barn:
oäs Ludvig Olsson (dövstum, ← T:306 1897, ← f. E:17, → Kristianstad 1910)
Sven Origenes, f. 20/5 1891 (← 1897 f. T:306, → Amerika 1907)
Betty Elvira, f. 28/8 1894 (← 1897 f. T:306, besökte Amerika 1914-)
Henriks barn i tidigare äktenskap 1882 med Anna Håkansdotter (f. 23/5 1848 Hällevik, d. 19/3 1894 lungsot):
Adolf Ferdinand, f. 12/5 1883 (← Hällevik 1897)
Otto Leonard, f. 15/11 1885 (← Hällevik 1897, → Amerika 1904)
Hilda Betty, f. 18/5 1888 (← Hällevik 1897, → g. Hörvik)
Sven Herman, f. 30/5 1891 (← Hällevik 1897, → Amerika 1909)
Henrik och Pellas barn:
John Henning, f. 23/6 1898, d. 27/5 1985 Mjällby (→ Mörby)
gm Anna Matilda Nilsson, f. 2/8 1897 Gammalstorp

Barn:
Henrik, f. 14/11 1923, d. 2003
Gerda
Anna-Maj (gm Ragnar Olofsson)
Lennart
Jenny Paulina, f. 6/8 1899, d. 28/9 1974 (gm Östergren)

Barn:
Tage
gm Kerstin Bengtsson (← f. O:23)
Oskar Wilhelm, f. 8/9 1901, d. 14/4 1981 Malmö (→ Mjällby, gm Hulda, → Malmö)
Frida Albertina, f. 29/1 1903

Barn:
uäd Betsy Frideborg, f. 18/2 1922
oäs Nils Harry Henriksson , f. 15/11 1923, d. ?/12 1987 Malmö
oäd Ella Visla?, f. 15/5 1926 Kristianstad
Bror, f. 19/7 1905, d. 25/7 1905
Elsa Hildegard, f. 31/8 1906 (→ Seattle, Amerika 1923, gm McNall)
Bror Harry, f.19/7 1908, d. 27/5 1986 Härnösand (smedarbetare, → Härnösand)
Elof Valfrid, f. 6/3 1910, d. 10/2 1937 olyckshändelse i hamn, slagit huvudet i en wire (sjöman)

Sven Sandberg
gm Inga Pontin, f. 17/6 1916, d. 8/7 2008 Kristianstad

Barn:
Anna-Lena
gm Sören Lingeblad

Barn:
Susanna