Kersta flyttar till Siretorp 1885

År 1885 flyttar änkan Kersta Johansdotter med dottern Johanna f. 5/10 1881 Torsö, till Siretorp. Hon gifter om sig 12/12 1887 med fiskaren och sjömannen Johan Magnus Johansson f. 7/8 1865.

De bosätter sig på Västra Näs No 6, blir senare No 13.
Den 22/11 1902 gifter sig dottern  Johanna med stenhuggare Joel Sigfrid Johansson f. 10/2 1882 Stiby no 2

De får följande barn: ( ev fler)

Bernhard Signius f. u.ä. 26/12 1901

Henning Georg f. 24/9 1903.

Kerstas fader Johan Larsson som är änkling bor hos dottern på Västra Näs No 6. Han avlider den 27/3 1902.

Kersta Johansdotter avlider 8/10 1950 Västra Näs No13.