F:6 Knut och Pella

f6_knut och pella

’Wede-Knuden’ Johansson (längs till höger) med hustrun Pella (längst till vänster) år 1929 (F:6).

Foto från BT.