F:6 Huset

f6_huset

Knut Johansson med hustrun Pella och dottern Ida utanför huset (F:6).

Foto från NN.