F:4 Sven Julius Törnkvist 65 år

f4_sven julius tornkvist 65 ar

Sven Julius Törnkvist fyller 65 år 1933.

Översta raden: okänd, okänd, Ingri Olsson (O:31), Olga Emilsson (E:10), okänd
Näst översta raden: okänd, Ida Johansson (F:6), okänd, Sven Julius Törnkvist (F:4), Arthur Johansson (F:6)
Näst understa raden: okänd, okänd, okänd
Understa raden: okänd, okänd, okänd, Arne Johansson (F:6), Elsa Persson (T:289)

Foto från NN.