Köpebrev

Köpebref

Till Prädikanten Nils Andersson Broberg och hans hustru Pella Bengtsdotter bortsäljer jag undertecknad midt ägande hus och uthus å no 15 Tossö med kakelugn samt allt vad spikoch nagelfast är, samt tre stycken soffor en säng och en mjölkista,emot en öfverenskommen köpesumma stor Etthundra Tjugofem krono(125 kr). Platsen öfverlämnas äfven med husen på samma villkor somsäljaren haft dem. Tillträdet sker i dag den 21 augusti detta år.Samma dag som tillträdet sker betalas hela köpesumman.

Detta är öfverenskommet å ömse sidor

Tossö den 21 Augusti 1900.

 

Bengta Svensson Nils Andersson Broberg och Pella Bengtsdotter
Säljare Köpare

Ofvanstående Köpesumma har jag bekomet vilket härmed kviteras.

Bengta Svensdotter

Närvarande vittne:

 

Per Nilsson Mattes Andersson

Båda på Tosse.

 


Avskrift gjord av Birgitta Thorö med följande kommentarer:
Säljaren Bengta Svensdotter var gift med Johan Svensson, son till föregående ägaren Sven Pährsson d.ä.
Vittnena är toligtvis: Per Nilsson f. 1826 (O:33) och Mattes Andersson f. 1827 (E:13)
Köpebrevet har jag fått från Gull- Britt Johansson, Rakel Brobergs dotter.