F:12 Huset

f12_huset

Foto på huset kring år 1945 (F:12).

Foto från BT.