Enaholmsvägen 25 (Lissie)

Fastigheten (No 22/No 24/Istaby 1:9)

  • 1909 flyttade Elias Svensson med familj från Hörby till denna fastighet på Torsö. De bodde då i ett litet hus på höger sida när man kommer in på gården. Huset var ett kombinerat bostadshus, stall och ladugård. Delar av huset var flyttat från Tejnabacken eller Skogshagen. Detta hus brann ner söndagen den 15 augusti 1937 när blixten slog ner.
  • 1918 övertogs fastigheten av sonen Joel Eliasson med hustrun Hilda. De byggde ett nytt hus ca 1917/18 där delar av huset flyttades från Västra Torsö (V:27). Huset kallades för ”Sjölyckan”. Se bild på huset.
  • 1947 övertogs fastigheten av dottern Lissie och Adolf Ericsson
  • 2005 köptes fastigheten av Karin och Claes von Wachenfeldt

Släktforskning

Elias Svensson, f. 16/12 1853 Mjällby, d. 19/7 1936 Torsö [82 år] (← Hörby 1909, son till torparen Sven (Jönsson) Cirkel och Maria Carolina Magnidotter. Bror till Ingrid E:8. Arrendator.)
gm 1879 Ingri Maria Lind, f. 9/1 1844 Hörby, d. 3/11 1920 Torsö [76 år] ( ← Hörby 1909 , dotter till smeden Carl Johan Lind och Anna Jonasdotter)

Barn:
Svante, f. 1/10 1880 Hosaby no17 (ej bott på Torsö, → Amerika 1900)
Joel, f. 26/3 1883 Hörby, d. 28/2 1885 Hörby, scharlakansfeber (ej bott på Torsö)
Joel, f. 14/2 1887 Hörby, d. 20/3 1947 Torsö [60 år] (arrendator, → Sölve med familjen 1910, ← Sölve med familjen 1918)
gm 1909 Hilda Olsson, f. 17/7 1886 Sölve, d. 16/12 1971 Torsö [85 år]

Barn:
Ines, f. 28/6 1910 Sölve, d. 7/1 1961 (ej Torsö) [50 år] (→ gm Tage Berg i Asarum)
Ruth, f. 23/7 1912 Sölve, d. 28/6 2000 (ej Torsö) [87 år] (→ gm Richard Palmqvist i Stiby)
Siri, f. 10/9 1914 Sölve, d. 5/10 1980 (ej Torsö) [66 år] (→ gm Gösta Lundin i Ivetofta)
Lissie, f. 30/12 1916 Sölve, d. 12/9 2005 Torsö [88 år]
gm 1936 Adolf Ericsson, f. 6/2 1906 Hällevik, d. 11/4 1983 Torsö [77 år] (← Hällevik, bror till Emelie O:27 och Anna-Lisa O:23)

Barn:
Astrid (→ g. Stiby, bondgården Kungsåsa med Rune Nilsson)
Lennart (→ Mjällby)