V:43 Per Nilsson

v43_per nilsson

Per Nilsson (V:43) blev Peter Nelsen när han flyttade till Amerika.

Foto från RON.