L. Brandt dömd för sedlighetsbrott 1725

Ur boken ”Norje Tingshus 1795-1918” utgiven av Ysane-Norje Hembygdsförening: ”Sedlighetsbrott i form av för- och utomäktenskapliga förbindelser ledde till höga bötessummor. De utmynnade därför ofta i spö- och risbestraffning. År 1725 tuktades exempelvis i brist på erforderliga medel Lorentz Brandt och Margareta Skrödersdotter från Hellevik för ”syndig sammanlevnad” med 13 par spö resp 25 par ris. Lorentz, vilken under det stora nordiska kriget kommit till Listerlandet som krigsfånge från Pommern, dömdes därutöver att inom en månad flytta från orten”.

Lorentz Brand finns omnämnd i 1706 års mantalslängd på Hällevik.