Skolfoto från Torsö skola 1906

skolfoto 1906
Skolfoto från Torsö år 1906

Lärarinna: Kerstin Persson (f. Nilsson) (T:289)

Översta raden fr. v.: Axel Bengtsson (O:23), Origenes Henriksson (O17),Arthur Andersson ( 0:31), Henning Törnberg ( F:8), John Persson(T298),Robert Persson  övriga okända.

Andra raden fr. v.: Bernhard Törnberg (F:8), okänd, Artur Johansson (E:10), övriga okända.

Tredje raden fr. v.: Lärarinnan Kerstin Persson (f. Nilsson) (T:289), Kerstins son Erik (T:289), övriga okända.

Understa raden fr. v.: samtliga okända.

Om du känner igen någon på detta skolfoto, kontakta gärna Birgitta Thorö. Information mottages tacksamt.