Sjö & landmärken vid Torsö fiskeläge

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

När lägets fiskare var ute på fiske hade dom olika märken till sjöss och på land för att bestämma sina positioner och för att rätt kunna navigera tillbaka till hemmahamnen.

Sillnäsmärket
På Sillnäs udde, väster ut från Torsö räknat, fanns under många år ett s.k. stångmärke i trä. Märkets karakteristiska utseende var en välkänd silhuett ute vid Torsö. Även vittnade de många inristade namnet i märkets trävirke om att detta var ett populärt utflyktsmål för ortsborna genom åren. Märket ersattes med nuvarande 13 m. höga fyren 1965-66.

”Flägena”
Ett annat känt sjömärke vid Torsö är ”Flägena”. En s.k. kvastprick placerad utanför ”Scharvet” som markerade Flägehall. Enligt sägen skall en prinsessa en gång ha drunknat här och även påstås klippan vara smyckad med runtecken.
Skötsel, in- och utsättning av sjömärket var under många år ett hedersuppdrag för Torsöborna.
Vinden måste vara nordlig när ”Flägena” sattes ut och togs in. Det innebar frånlands-vind och lågvatten och då syntes klippan precis i vattenlinjen.
Sedan den nya fyren tändes på Sillnäs har pricken flyttats från klippan till en position längre söderut från Torsö. Skötseln ombesörjes numera av Kungl. Sjöfartsverket.

Inseglingslyktorna
Inseglingslyktorna vid hamnen kom på plats i slutet av 1800-talet och har lett mången Torsöfiskare till hemmahamnen. I den ursprungliga förordningen heter det att ”Lyktorna, som visa öfverens, skola hållas lysande årligen från 1 sept till 30 april, då platsens fiskare äro ute på fiske. De triangelformade ensmärkena har tillkommit under 1900-talets första årtionden för att underlätta insegling på dagtid.

Radiomasterna
Längst ute på Björknabben, alldeles öster om Torsö, byggdes under 80-talets första år, två radiomaster för Sveriges Radios utlandssändningar. Masterna ,som stod klara 1985, är 135 m. höga och dess starka mellanvågssändare har blivit Sveriges röst ut i världen.Som mest kan drygt 164 milj. människor lyssna till sändningarna från masterna vid Torsö.
25,4 milj. kr kostade kalaset.

Tosteberga fere o Fjälkinge backe
Ett landmärke som var bland de första som återvändande vrak fiskare upptäckte var Fjälkinge Backe respektive Tosteberga fere. När man hade Tosteberga fere rakt i linje med backen visste man att man var på rätt kurs mot hemmahamnen.

Gustavas!
Benämningen på ett område beläget inne i Västra Torsöviken (ungefär där som vi i dag kallar ”Hermans krog”. Området bestod fordom av ett mindre och lägre tallskogsområde som bjärt kontrasterade mot övrig vegetation och därför lätt kunde kännas igen ute från havet.