”SE GUDS LAM!” blev rättstavat vid renovering

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

Väggarna inne i Torsö missionshus pryddes från början, som den tidens sed var i bönehusutsmyckning, av flera vackert målade bibelcitat. Allt till församlingens uppbyggelse och tröst.

Längst fram i fonden fanns som sig bör, den praktfullaste och dekorativaste målningen. I en böljande banderoll stod målat ”Jag är Herren Eder Gud”, vidare kunde man läsa i röd relieftext : ”Se Guds Lam” och i en snirklig och fin gammaldags stil: ”Anden och bruden säga kom!”. Ja, det var tydligen lite si och så med stavningskunskaperna hos den som fått i uppdrag att måla de tänkvärda orden. Därför kom det att stå ”lam” i stället för lamm.

Fram till den omfattande renovering av missionshuset, som föreningen lät göra i mitten på 1950-talet fanns bibelordet med denna felstavning kvar.

Då fick målarmästaren Idor Rosén, Torsö (E:4), uppdraget att fräscha upp fondmålningen och samtidigt ”rätta till” stavningen. Den rena utformning, som Idor Rosén gav åt devismålningen, speglar i dag föreningens verksamhet och mål på ett talande sätt.

se guds lamm

Bildtext: Den vackra fondmålningen i Torsö Missionshus. Utförd av målarmästare Idor Rosén, Torsö, omkring 1955. Krusifixet är från samma tid och skänkt av framlidna Anna och Alfred Jansson, Torsö (F:1), som under en mångfald av år var föreningens eldsjälar.