Omkomna i Mjällby 1886 i Karlshamns Allehanda

Karlshamns Allehanda 6 okt 1886

Skrivet av Folke Johansson

Drunknade fiskare. Återigen har hafwet kräft flere offer bland wåra fiskare,
skrifwes till oss från Mjällby. I måndags natt under det de idkade laxfiske,
drunknade fiskrarne Lars Olsson och hans son Swen Larsson, Ola
Håkansson och Per Truedsson hemma i Hällevik.

Samtlige de drunknade efterlemnar närmare anhöriga. Swen Larsson hustru och
5 barn, Ola Håkanssons hustru och 6 barn, Per Truedsson
hustru och 2 barn.

De nu omkomne hade gifwit sig ut i 2 båtar som dock gått förlorade. Ola
Håkanssons laxgarn ha hittats af fiskare från Hörwik.

Samma natt omkom en fiskare från Torsö, Swen Johansson (Holmen), derigenom att en
brottsjö kom och kastade honom ur båten ut i sjön. Han efterlemnar
enka och 4 barn.

De omkomne befann sig i små omständigheter, hwadan de efterlefwande
enkorna och barnen ha att motse en bekymmersam framtid, om ej den enskilda
wälgörenheten träder emellan.

 


”På 1890-talet (skall vara 1886, skrivarens anm.) förliste tvenne bakspegelsekor med råsegel
och fyra fiskare från Hellevik omkom. I den ena var Truls-Olas Lars och hans son Per (skall
vara Sven, skrivarens anm.) som var gift med Hanna (nedanför Krämme-Lassens).

I den andra, Haugena Ola och svågern Trueda Per (Per Truedsson), broder till Thoms. Den
ena båten drev i land manlös i Gramma-kåsen och den andra likadant vid Koholmen.

Båtarna togs hem till Hellevik. Den förstnämnde förbyggdes norr om Byggningen, den
andra, Haugena Olas, inköptes av hans svåger Håkan Persson (Skeddra Haugen) som
reparerade den strax nedanför platsen för VoV:s smedja varefter den såldes till Tyskland”.

Ur Herman Perssons anteckningar gm sonen Per-Anders Persson.

 


Nedskrivet av Folke Johansson