Handla på kreditbok

kreditbok

Fiskaren Sven Julius Andersson har handlat på kredit år 1907.