Drunkningsolycka 26 maj 1894

Skrivet av Folke Johansson

Karlshamns Allehanda skriver 29 maj 1894: ”Drunknade. I lördags afton vid 7-tiden under den svåra storm som då var rådande, kullseglade i närheten af Laknallagrundet den fiskarebåt från Tossö, hvarvid de ombord varande personerna, fiskarena Anders Karlström och Per Stoltz, beklagligen omkommo. Oaktadt enträgna varningar att icke begifva sig ut i den svåra stormen, hade de dock anträdt hemfärden, hvilken aflopp så olyckligt.

Händelsen observerades härifrån land och fiskare utgingo för att bistå de nödställda, men när de framkommo till olycksstället kunde de ingenting uträtta. Båten sjönk.”

(De omkomna har troligen varit på besök i Sölvesborg, och det var alltså under hemfärden därifrån som olyckan inträffade, F.J. anm.)

De omkomna var:

Fiskaren Andreas Andreasson, (F:4), född 24/10 1830

Fiskare Pehr Stoltz, (F:4) född i Yngsjö 29/8 1863

 


Läst och nedtecknat av av Folke Johansson, 1995