Efterskrift

Omkommen i stormen den 30 maj 1879

Skrivet av Folke Johansson

Olyckan var ett svårt slag för de drabbade. Särskilt svårt blev det för de nio arma barnen till fiskaren Per Olsson på Torsö. Eftersom modern avlidit för några år sedan, så stod de nu helt föräldralösa.

Fiskaren Per Olsson T:306, efterlämnade nio barn varav sju omyndiga. Äldsta dottern Ingri gifte sig samma år som fadern dog. Tillsammans med systerm Bengta tog hon hand om de yngre syskonen. Två av pojkarna inhystes senare hos lantbrukare i Mörby. Under 80- och 90-talet emigrerade inte mindre än sex av de nio syskonen till Amerika. Bengta gifte sig efter ett par år på Hellevik där hon blev moder till den sedermera kände sjökaptenen Birger Lister.

Torsöfiskaren Jöns Mattsson V:31 efterlämnade änkan Nilla Nilsdotter, som dog i januari 1886. Två år innan fadern omkom hade dottern Pella gift sig med fiskaren Per Persson, Hellevik, f. 5/10 1852. Pella kom senare att bli stammoder för den kända skepparsläkten ”Kalla-Per(arna)” på Hellevik.

Även i våra dagar kräver havet sina offer. Vi minns med vemod den oerhörda färjekatastrofen i slutet av september. Men vi moderna nutidsmänniskor kan nog inte riktigt sätta oss in i förfädernas situation. Vid en olycka som den som jag beskrivit, stod de efterlevande helt plötsligt på bar backe. Mand hade förlorat familjeförsörjaren samt båtar och redskap. några försäkringar fanns inte. Ej heller några krisgrupper eller vad som vi i dagligt tal kallar ”socialt skyddsnät”. Sorgen och saknaden efter förlorade makar, fäder och söner fick man försöka dela med nära och kära. Hjälpsamma grannar gjorde också sitt bästa för att trösta de sörjande.

Det är i år (1994) 115 år sedan denna tragiska olycka drabbade Listerlandet. Det gamla uttrycket ”havet ger och havet tar” accentuerar det som då hände.


Karlshamn i december 1994

Folke Johansson
Född på Hellevik av fiskareföräldrar