O:17 Henrik Olausson och Pella Olsdotter

o17_henrik olausson och pella olsdotter

Henrik Olausson med hustrun Pella (O:17).

Foto från AMO.