E:10 Andreassons

e10_andreassons

Henning Törnberg med dottern Tyra, Arthur Johansson med sonen Arne,
Arthurs hustru Ida, Olga, Hennings hustru Rut,
Nilla och Johan Andreasson står utanför huset (E:10).

Foto från ML.