Torsömotiv flygfoto över västra Torsö

torsomotiv_flygfoto vastra

Flygfoto över Västra Torsö.

Hus från vä: Milton (V:31), Hed (V:19-6), Lysell (V:35) och Körnell (V:39) samt bodar som tillhör Norrman (V:41) och (V:43). Foto: EvaL.